Az AJMOI céljai

“Jót, s jól!”

(József Attila)

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola (AJMOI Manhattan) 1963-ban alakult.

Az akkoriban egy maroknyi cserkészvezető kezdeményezéseként indult kis iskola mára közel 70 gyermeket nevelő közösséggé nőtte ki magát.

Az Arany János Magyar Óvoda és Iskola egy befogadó, a világnézetileg és politikailag semleges, non-profit oktatási és közösségi szervezet. Elsődleges célja a magyar kultúra és néphagyományok „átörökítése” a New York-i Magyar közösség generációi számára.

Mivel az iskola korábbi helyszíne 2015-ben bezárásra került, a tanítás jelenleg a New York-i Magyar Ház épületében (213 E 82nd St, New York, NY 10028) és a New York-i Baptista Gyülekezet (225 E 80th St, New York, NY 10075) két helyiségében, megosztva folyik, szombatonként 9:30-tól 12:30-ig.

Az iskolát és a cserkészcsapatokat irányító, 1976-ban létesített New York-i Magyar Szülői Tanári Egyesület vezetőségi funkcióit (elnök, titkár, igazgató stb.) szülők látják el, teljesen önkéntes alapon. Az iskola működtetéséhez elhivatottság, áldozatkészség és komoly háttérmunka szükséges, mind a vezetőség és a tanárok, mind a szülők részéről.

Sok energiát és munkát fordítunk arra, hogy iskolánknak méltóbb és megfelelőbb körülményeket teremtsünk. Ennek érdekében hónapok óta tárgyalásokat folytatunk, illetve segítségkéréssel fordulunk a New York-i magyar közösségekhez, illetve anyaországi intézményekhez.

Az iskolai tanítást minden második héten cserkészfoglalkozás követ, amin a gyerekek többsége részt vesz. Mivel a Magyar Ház egyik tulajdonosa a Cserkészszövetség, így a cserkészcsapatok foglalkozásaikat illetően ehhez a helyszínhez kötődnek. Ez okból az iskola sem távolodhat el a Magyar Ház környékéről, mivel megoldhatatlan lenne a gyerekek utaztatása.

Diákjaink komoly áldozatokat hoznak azért, hogy a magyar közösségben lehessenek. A magyar iskolát fontossági sorrendben a szombati pihenés, sportolás, szakkörök elé helyezik, és hosszú utazást vállalva – többen New York-on kívülről, New Jerseyből és Connecticut államokból – eljönnek hozzánk.

E sajátos generáció kivételes megközelítést igényel. A magyarországi, ill. európai életszemlélet jelentős mértékben eltér attól, amiben az itt született, vagy hosszabb ideje itt élő gyermekek felnőnek. Az anyaországi oktatási módszerek és a tananyag felépítése is sok tekintetben különbözik az amerikaitól.

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve állítjuk össze óvodás csoportjaink és osztályaink tananyagát és olyan tanulási környezetet próbálunk kialakítani, ahova a gyermekek örömmel jönnek, értéket kapnak, és amely a tananyagon túlmenően közösségi élményt is nyújt gyereknek, szülőnek egyaránt.

Második éve működik az iskolánkhoz kapcsolódó Bóbita szülő-gyermek játszócsoport is, azzal a céllal, hogy a legkisebbeket és szüleiket is minél korábban bevonjuk közösségünkbe. Az iskola igazgatója a tanárok bevonásával a speciális tanulói igények, illetve a mindenkori „gyerekanyag” nyelvtudásának szintjét figyelembe véve alakítja ki az éves oktatási tervet.

Pedagógusaink túlnyomó része Magyarországon vagy a szomszédos magyar régiókban vizsgázott, okleveles pedagógus. Az itt lévő gyerekek és családjaik között sokszor életre szóló barátság – és a cserkészeten keresztül – „bajtársság” szövődik.

 A diákok évről-évre változó száma, illetve eltérő magyar nyelvi tudásszintje miatt az osztályok létszáma és karaktere folyamatosan változik. Ez nagyobb alkalmazkodási képességet és több toleranciát igényel gyerekeinktől az anyaországi oktatáshoz képest.

Jelenleg 3 iskolás és 2 óvodás csoportunk van. Helyszűke miatt kénytelenek voltunk csoportokat összevonni, azonban a hetente növekvő gyermeklétszám miatt mostanra halaszthatatlanná vált a megfelelő iskolaépület felderítése.

 A kiscsoportban megkezdjük az élménypedagógia játékos módszereivel a gyerekek tudatosan felépített nyelvi nevelését. A foglalkozás minden eleme - népi játék, néptánc, népdal, kiszámoló, mondóka, magyar mese, kézműves tevékenység, az óvónők óvatos irányító közreműködésével, oldott légkörben valósul meg a csoport tagjaihoz igazodva. Fő célunk érzelmi biztonságot adni a magyar nyelv használatában.

A nagyobbaknál a hangsúlyt a beszédfejlesztésre és a szókincs-bővítésre helyezzük. Betűjátékokon keresztül ismerkednek meg a gyerekek a magyar ábécével, így elmondhatjuk, hogy a csoport egyben iskola-előkészítőként is funkciónál.

Népi játék és kézműves tevékenység alkalmával megtanulják a többlépéses utasítás követését. Tanmenetünk - évszakoknak megfelelően - a magyar néphagyományokat és népszokásokat követi, alkalmat teremtve Magyarország jellegzetes növény és állatvilágának bemutatására is.

Iskolás csoportjainknál folyamatosan bővítjük az ismeretanyagot. A betűk ismeretétől hosszú út vezet az élményszerű magyar nyelvű olvasásig, így az iskoláskorú gyerekeknél rengeteg önálló otthoni gyakorlásra van szükség.

A magyar nyelvű írás és fogalmazás követelményeinél az önálló lektorálást részesítjük előnyben, hisz az itt élő gyerekeknek a magyar nyelvtani szabályok nehezen követhetők írásban. Tanáraink kiemelik a jót, majd javaslatokat tesznek a magyarosabb, kifinomultabb fogalmazásra.

Földrajzi és történelmi ismeretek tananyagának összeállításakor a mindenkori csoport összetételét vesszük figyelembe.

Felső tagozatos gyerekeink tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy az egyben felkészíti őket a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség magyarság-ismereti vizsgájára is.

Mind az óvodás, mind az iskolás korosztály oktatási programjába beépítettük a néptánc oktatást, melyet professzionális néptáncos szülőpárosunk segítségével tudunk megvalósítani.

Az AJMOI szellemiségének egyik fő irányvonala a toleranciára, a különbözőségek elfogadására való nevelés. Sajnálatos módon világszerte egyre több a tanulási zavarokkal, viselkedési problémákkal küzdő fiatal. Ez gyermeknek, szülőnek egyaránt nagy kihívás. A foglalkozásokat igyekszünk úgy kialakítani, hogy a nehézségekkel küzdő diákokat is beintegráljuk anélkül, hogy a csoport egészének dinamikája ne boruljon fel. Ez a törekvés időnként csak több pedagógus és segítő összehangolt, kemény munkájával kivitelezhető, és mivel ez speciális szakképesítést igénylő pedagógus, illetve a szülő jelenlétét is igényli, igyekszünk ezekre is lehetőséget teremteni.

Kapcsolataink egyéb New York-i magyar szervezetekkel

A Magyar Házzal, - már csak helyzetünkből fakadóan is – igen szoros a kapcsolatunk. Családjaink rendszeresen részt vesznek a Ház által szervezett programokon, és helyet biztosítanak arra is, hogy a tanítás végeztével megebédeltethessük családjainkat. Ez is segíti a közösségteremtést, az autentikus magyar ételeket minden szülő és gyerek örömmel fogyasztja, így a gasztronómián keresztül – akaratlanul is – fejlesztjük a magyarságtudatot a közösségben.

Szeptemberben iskolánkba látogatott Szekeres Szabolcs úr, az iskola egyik alapító tagja. Felső tagozatos osztályunk diákjai interjút készítettek vele, és számos régi dokumentumot bocsájtott rendelkezésünkre az iskola és az egyesület múltjával kapcsolatban, melyből a tanév folyamán szeretnénk egy kronológiai áttekintést összeállítani.

Részt vettünk a két New- York-i cserkészcsapat – a 7. számú Erős Gusztáv 65. és a 46. sz. Bánffy Kata 50. évfordulós Emlékünnepélyén. A példaértékűen szervezett és lebonyolított rendezvény, mind a világ több tájáról érkező résztvevők, mind a műsort adó cserkészek életét is hatalmas és maradandó élménnyel gazdagította.

Október végén a New York-i Magyar Főkonzulátus és a Magyar Ház által, az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényeken is szép számmal képviseltettük magunkat. Cserkészeink – családostul - jelen voltak a Kossuth szobor körül kialakított tér ünnepélyes átadásán, illetve az ezt követő táncszínházi előadáson.

Tánccal, mustkóstolással kiegészített játékos szüreti mulatságot rendeztünk szülők, nagyszülők bevonásával, hogy a gyerekek megismerhessék az őszi évszak legfőbb néphagyományát.

Novemberben meghívást kaptunk a New York-i Baptista Gyülekezet fennállásának 110. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre, valamint az ezt követő közös ebédre, mely mind szervezésével, mind lebonyolításával és szellemiségével követendő példát nyújt minden magyar közösség számára.

Jelenleg - a közelgő ünnepek miatt - nagy munkában vagyunk.

A cserkészcsapatokkal közösen szervezzük a Mikulás látogatását, akinek zsákját vezetőségünk tagjai által saját kezűleg összeállított ajándékcsomagokkal töltjük meg, a gyerekek pedig műsorral készülnek.

A december 17.-i utolsó tanítási napunkon karácsonyi ünnepséget tartunk, amelyen a karácsonyi vásár és koncert mellett a gyerekek ajándékot is kapnak a fa alá: az iskola frissen elkészült „egyen-pólóját”. A szervezésbe és lebonyolításba bevonjuk a cserkészcsapatok mellett természetesen a Magyar Házat is, valamint a minket támogató Magyar Baptista Gyülekezetet és a Konzulátust is.

Szervezeti és adminisztrációs munkák

A Magyar Szülői Tanári Egyesület vezetésében a tavalyi tanév végén megtartott Közgyűlésen változás következett be az elnök, illetve az oktatási intézmény vezetője személyében. Az idei tanév végén a vezetőségi munka kiegészült két új funkcióval, illetve az ezt ellátó személyekkel (jegyző és ellenőr), valamint megváltozott a pénzügyekért felelős kincstáros személye is.

Az idei tanév legfontosabb feladata intézményünk szervezeti felépítésének optimális kialakítása, a hivatalos okiratok aktualizálása és a támogathatói státusz megszerzése. Az Nemzetpolitikai Államtitkárság hathatós segítségével a szükséges jogi eljárás előkészítése és a hivatalos dokumentáció elkészítése már folyamatban van.

Amíg az iskola számára végleges helyet találunk, folyamatosan keressük a lehetőséget az iskola körülményeinek és lehetőségeinek a javítására.

Az idei évben kiemelt partnerünk volt ebben a Nemzetpolitikai Államtitkárság, így többek között a működtetésben használatos irodai eszközparkunk (telefon, informatikai eszközök, másoló, szekrények) teljes egészében megújulhat, valamint az anyaországi oktatási rendszerben használatos nyelvi tankönyvek és kiegészítő eszközök beszerzése is lehetővé válik.

Azon dolgozunk, hogy az idei tanévtől elindíthassuk cserediák programunkat a tatai Talentum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskolával, melynek keretében a diákok már az év folyamán rendszeres kapcsolatot létesítenek egymással közös projekteken keresztül, illetve jövő év júniusában New Yorkba, augusztus végén pedig Tatára utazhatnak majd a programban résztvevő diákok.

Fejlesztés alatt áll az új WEB-oldalunk (www.ajmoimanhattan.com), illetve megújult, szervezeti formánkat, gyökereinket és működési céljainkat hangsúlyozottabban jelzi az új LOGÓ is.

Hamarosan kiadásra kerül idei évkönyvünk, melyet szándékunkban áll digitális formában is megjelentetni és - portfóliónkkal együtt - minden meglévő és potenciális támogató szervezet részére megküldeni.

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából előadással, kiállítással is készülünk névadónk születési évfordulójának megünneplésére. Ez alkalomból szeretnénk meghívni egy anyaországi előadót is. (A költséghatékonyság jegyében kiszélesíthető a program a környező régiók magyar iskoláival együttműködve egy előadó körúttá is. Az előadó személyére szóba került már Lackfi János, Jankovics Marcell, Bartos Erika neve, de végleges döntést még nem hoztunk.)

A tanév zárásaként, júniusban a cserkészekkel közösen hétvégi kirándulást tervezünk, mely szintén a közösségteremtést célozza meg.

Nagy segítséget jelent, hogy az idei évtől intézményünket is támogatja a Kőrösi Csoma Program egy ösztöndíjas munkatárssal, aki nagy terhet levesz a vállunkról a programok, a műsorok, az ebédeltetés szervezésével és a lebonyolításban való részvétellel, számtalan olyan adminisztratív feladatot ellát, amire sem ideje, sem kapacitása nem jutna az önkéntesekből álló vezetőségnek. Komoly segítséget nyújt a tanulási zavarokkal küzdő gyermekek közösséggel való együtt haladásának elérésében.

Amerikai Magyar Iskolák Találkozója

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com