Iskola 1

Elvárt előrehaladás:

ÍRÁS, OLVASÁS

 • Magyar abc ismerete, hallás, írás, olvasás szintjén
 • Olvasás szavak szintjén
 • Írás szavak szintjén. Másolás.
 • Hallás utáni írás csak betűk szintjén. (Optimum: szavak szintjén)
 • Nyomtatott kis és nagy betűk használata első sorban, de a kötött írást is lehet differenciáltan gyakorolni.

IRODALMI MINIMUM

 • 10 mondóka fejből (pl. Ujjaimat tornáztatom, Hüvelykujjam almafa, Két kis madár ül a fán)
 • 5 vers ismerete, ebből kettőt fejből
 • 15 mese, történet megismerése (optimum önálló mesélés)
 • 5 népi játék, illetve népdal

EGYÉB TÉMAKÖRÖK

 • Ünnepek köré épülő témakörök, hagyományok.
 • Állatvilág. Háziállatok, kedvencek, vadállatok.
 • Természet. Időjárás, évszakok.
 • Térbeli tájékozódás

Tipikus nap:

 • 09:30-09:45: ÉRKEZÉS, bemelegítő játékok
 • 09:45-10:15 NYELVI FEJLESZTÉS kötetlen beszélgetés, majd adott téma mentén irányított beszélgetés (pl. ünnepek, időjárás, aktuális események); beszédértést fejlesztő feladatok
 • 10:15-10:45 NÉPTÁNC, hagyományőrzés, népdalok, magyar zene megismerése
 • 10:45-11:00 TÍZÓRAI SZÜNET
 • 11:00-11-30 OLVASÁS előző órán tanultak ismétlése, házi feladat átnézése, új betűk tanulása, olvasási gyakorlatok
 • 11:30-12:00 ÍRÁS új betűk tanulása
 • 12:00-12:30 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS évszakhoz, ünnepkörhöz kötötten; közben mese/zenehallgatás

 

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com