Iskola 2

Elvárt előrehaladás:

 

ÍRÁS

 • Másolás nyomtatottról és írottról is!
 • Hallás után szavak szintjén
 • Saját gondolatok szavak szintjén.
 • Optimum: mindez már mondatok szintjén.
 • Helyesírás. Hosszú/rövid magánhangzók, hosszú/rövid mássalhangzók, ill. kétjegyű mássalhangzók. j/ly.
 • Nyomtatott írás megengedett, de a kötöttet is ismerni kell.

OLVASÁS

 • Minimum: értő olvasás mondatok szintjén
 • Optimum: értő olvasás szöveg szintjén
 • Kötött írás olvasása

IRODALMI MINIMUM

 • 15 mese, történet, illetve ismeretterjesztő olvasmány
 • 10 vers, ebből kettő fejből
 • 5 népi játék, népdal

EGYÉB TÉMAKÖRÖK

 • Családtagok, szerepkörök
 • Hobby
 • Ünnepi köszöntések
 • Napszakok, óra

Tipikus nap:

 • 9:30-10:00 GYÜLEKEZŐ
 • Játékos feladatok
 • Házi feladat ellenőrzése, megbeszélése
 • Jeles napok, események
 • 10:00-10:50 Olvasás, szövegértési feladatok
 • 10:50-11:05 TÍZÓRAI
 • 11:05-11:50 Nyelvtani feladatok
 • Értékelés, összefoglalás
 • 11:50-12:30 Néptánc, hagyományőrzés, népdalok, magyar zene megismerése

 

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com