Iskola 3

Elvárt előrehaladás:

ÍRÁS

 • Másolás nyomtatottról és írottról is!
 • Hallás után mondatok szintjén.
 • Saját gondolatok mondatok szintjén.
 • Optimum: mindez szöveg szintjén.
 • Helyesírás. Hosszú/rövid magánhangzók, hosszú/rövid mássalhangzók, ill. kétjegyű mássalhangzók. j/ly. + Mondatok helyesírása
 • Nyomtatott írás megengedett, de a kötöttet is ismerni kell.

OLVASÁS

 • Értő olvasás szöveg szintjén segítséggel.
 • Kötött írás olvasása

IRODALMI MINIMUM, OLVASMÁNYOK

 • 1 ifjúsági regény
 • 15 ismeretterjesztő olvasmány
 • 2 történelmi monda, legenda
 • 5 vers, ebből 2 fejből
 • 2 népdal

EGYÉB TÉMAKÖRÖK

 • Ünnepek
 • Földrajz
 • Történelem
 • Magyar ételek, receptek
 • Mértékegységek
 • Hírek
 • Magyar hírességek

Tipikus nap:

 • 9:30-10:15 Ismétlés
  • Differenciált feladatok, rejtvények
  • Pótlások
  • Házi feladat ellenőrzése
  • Írás
 • 10:15-10:30 Tízórai szünet
 • 10:30-11:00 Tankönyv témakörei és/ vagy más forrásból hozott ismeretterjesztő olvasmány és feladatok feldolgozása
  • Írás
 • 11:00-11:30 Regény feldolgozás
 • 11:30-11:50 Levezetés
  • Játék
  • Összefoglalás
  • Összepakolás
 • 12:00-12:30 Néptánc, hagyományőrzés, népdalok, magyar zene megismerése

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com