Iskola 4

Elvárt előrehaladás:

ÍRÁS

 • Másolás nyomtatottról és írottról
 • Hallás után szöveg szintjén
 • Önálló gondolatok mondatok szintjén.
 • Optimum: ugyanez szöveg szintjén. Levelezés.
 • Helyesírás: Tulajdonnevek (földrajzi nevek is). Elválasztás.

OLVASÁS

 • Értő olvasás szöveg szintjén egyre kevesebb segítséggel.
 • Kötött írás olvasása

IRODALMI MINIMUM

 • Himnusz ismerete, 1vsz fejből
 • 1 klasszikus magyar verses epikai mű feldolgozása segítséggel. Néhány választott versszak megtanulása.
 • 15 monda, legenda, ismeretterjesztő szöveg, novella
 • Optimum: regény olvasása önállóan (adjunk 3 ajánlást, amik közül választhatnak)

EGYÉB TÉMAKÖRÖK

 • A magyar irodalom nagyjai
 • Történelmi ismeretek
 • Földrajzi ismeretek
 • Mértékegységek
 • Hírek
 • Levelezés
 • Foglalkozások, mi leszek ha nagy leszek.

Önismereti játékok. Tulajdonságaink, érzéseink.

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com