Maci csoport

Elvárt előrehaladás:

Magyar nyelvi nevelés (beszédfejlesztés, szókincsbővítés, szövegalkotás)

 • megkezdett mondatok, történetek befejezése
 • mese felidézése bábokkal
 • fordított világ játék
 • kakukktojás indoklással
 • mesedramatizálás

Írás, olvasás előkészítése

 • Formafelismerés: Méretek. Nevük betűelemeinek tanulmányozása.
 • Hangformálás: Mesével, szójátékkal, nyelvtörővel.
 • Eszközkezelés, finom motorikus készség fejlesztése: Ceruza használata. Formák rajzolása. Saját nevük írása.
 • Olvasás előkészítése: betűk ismerete, néhány egyszerűbb szó olvasása.
 • Többlépéses utasítás követése: Munkakezelés (mit, hova, milyen sorrendben)
 • Hangfelismerés: Tárgy - hang párosítása. Rímek

Játék

 • Szabadjáték
 • Énekes, mozgásos játék: 5 játék elsajátítása a tanév során.
 • Építkező és összerakó játék: Életkornak megfelelő puzzle, lego.
 • Fantáziajáték, szerepjáték: Bábszínház.
 • Relaxációs: Meditációs gyakorlatok.

Ének

 • Csoportosan és egyénileg is.
 • 15 ének elsajátítása, a már tanultak ismétlése.
 • Visszhangjáték.

Zene

 • Néhány perces zenehallgatás.
 • Ritmushangszerek.

Irodalmi tevékenység

 • Mese: Életkornak megfelelő mese minden foglalkozáson.
 • Mondóka, vers: 5 mondóka, 3-4 vers ismerete.

A környezet tevékeny megismerése

 • Magyarország jellegzetes növény és állatvilága: 2-3 jellegzetes magyar növény és állat (házi állatok, vadon élő állatok, vízben vagy szárazföldön élő) bemutatása.
 • Környezetvédelem, környezettudatosság: Állatok szeretete, védelme. Környezetbarát életmódra nevelés.
 • Egészséges életmódra nevelés: Táplálkozás. Tisztálkodás.
 • Természeti jelenségek: Levegő, víz, időjárás.
 • Megfigyelések, kísérletek: Több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás.

Matematika

 • Számfogalom - számok magyarul: O-2O, tízesek 100-ig
 • Formák: Formák síkban és térben.

Ábrázolás és Vizuális tevékenységek

 • Rajz: Ceruza helyes tartása. Jelek, szimbólumok rajzolása (írása).
 • Festés: Ecsethasználat.
 • Mintázás: Újabb anyagok és technikák megismerése: agyag, papírmasé, viasz, szappan, gipsz.
 • Népi kismesterségek, hagyományőrzés természetes anyagok felhasználásával: Gyöngyfűzés, csuhé - bábok, szalma - fonások, méhviasz - gyertya készítés, gyapjú - nemezelés.

Tipikus nap:

 • 9:20-9:40 GYÜLEKEZŐ
 • Szőnyegen: puzzle, könyv, jaték, mese, ének
 • Asztalnál: színező és feladatlap.
 • 9:40-10:00 BESZÉLGETŐ KÖR
 • „Körbe, körbe karikába” - üdvözöljük egymást az óvodában
 • Kötetlen beszélgetés
 • Aktuális téma bevezetése
 • 10:00-10:15 BESZÉDFEJLESZTÉS
 • 10:15-10:50 NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK, ÉNEK
 • 10:50-11:00 MOSDÓ
 • 11:00-11:15 TÍZÓRAI
 • 11:15-11:25 TORNA
 • 11:25-11:45 VIZUÁLIS TEVÉKENYSÉG
 • 11:45-12:00 OLVASÁS ELŐKÉSZÍTŐ
 • 12:00-12:15 MESE
 • 12:15-12:30 TAKARÍTÁS, TÉMA ISMÉTLÉS, ELKÖSZÖNÉS

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com