Süni csoport

Elvárt előrehaladás:

Magyar nyelvi nevelés (beszédfejlesztés, szókincsbővítés, szövegalkotás)

 • szó-kép egyeztetés
 • szöveglekövetés mozgással
 • igaz-hamis játék
 •  
 • kakukktojás játék tárgyakkal, képekkel
 • memória játék
 • ellentétpárok

Írás, olvasás előkészítése

 • Formafelismerés: Tárgyak, képek, vonalak. Kép-tárgy párosítása.
 • Olvasás előkészítése: jelek, szimbólumok.
 • Hangformálás: Beszéddel, énekkel, mondókával.
 • Eszközkezelés, finom motorikus készség fejlesztése: Nyomás érzékelés. Térben elhelyezés. Kézfej, ujjak erősítése. Ceruza használatának előkészítése.
 • Többlépéses utasítás követése: Elpakolás (mit, hova), Sorrend (fentről - le )
 • Hangfelismerés: Azonos – különböző

Játék

 • Szabadjáték
 • Énekes, mozgásos játék: 5 játék elsajátítása a tanév során.
 • Építkező és összerakó játék: Építőkocka, nagyméretű puzzle, lego.
 • Fantáziajáték, szerepjáték: Énekes- mozgásos játékok, mesedramatizálás.
 • Relaxációs: Légzőgyakorlatok

Ének

 • Óvónő segítségével, csoportosan.
 • 1O ének elsajátítása.

Zene

 • Néhány perces zenehallgatás.
 • Ritmushangszerek.

Irodalmi tevékenység

 • Mese: Életkornak megfelelő mese minden foglalkozáson.
 • Mondóka, vers: 3-5 mondóka ismerete.

A környezet tevékeny megismerése

 • Magyarország jellegzetes növény és állatvilága: 2-3 jellegzetes magyar növény és állat (házi állatok, vadon élő állatok, vízben vagy szárazföldön élő) bemutatása.
 • Környezetvédelem, környezettudatosság: Állatok szeretete, védelme. Környezetbarát életmódra nevelés.
 • Egészséges életmódra nevelés: Táplálkozás. Tisztálkodás.
 • Természeti jelenségek: Levegő, víz, időjárás.
 • Megfigyelések, kísérletek: Több érzékszervet igénybe vevő tapasztalás.

Matematika

 • Számfogalom - számok magyarul: O-2O
 • Formák: Formák síkban: kör, háromszög, téglalap, négyzet.

Ábrázolás és Vizuális tevékenységek

 • Rajz: Zsírkréta, kréta helyes használata papíron, betonon, ujjal homokba, gyurmába, egyéb alternatív módon.
 • Festés: Festés ronggyal, szivaccsal, ujjal, tenyérrel, fújással, dugóval, almával…
 • Mintázás: Gyurma, papír (különböző minőségű), textil, jég, hó.

Népi kismesterségek, hagyományőrzés természetes anyagok felhasználásával: Hangszerek készítése, batikolás.

Tipikus nap:

 • 9:30-9:45 ÉRKEZÉS
 • 9:45-10:00 köszöntés
 • Előző heti téma ismétlése
 • Új téma bevezetése
 • 10:00-10:15 egyszerű kézműves feladatok
 • 10:15-10:50 NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK, ÉNEK
 • 10:50-11:00 MOSDÓ
 • 11:00-11:20 TÍZÓRAI
 • 11:20-11:30 mondóka és játék
 • 11:30-11:50 bonyolultabb kézműves feladatok
 • 11:50-12:00 mondóka és ének ismétlése
 • 12:00-12:15 pakolás
 • 12:15-12:25 MESE
 • 12:25-12:30 ELKÖSZÖNÉS

 

Cím:
Magyar Ház (213 E 82nd Street, New York, NY 10028)
Magyar Baptista Templom (225 E 80th Street, New York, NY 10075)

Tel.:
+1 631.428.2776

email:
ajmoimanhattan@gmail.com